Какво трябва да знаем за поддръжката и ремонта на бялата техника у дома?

Поддръжката и ремонта на бялата техника се налага не само на домакинствата, но и на офис помещенията и обществените учреждения. Под понятието бяла техника най-често се ознаменуват съдомиялни машини, перални, сушилни и печки, както и фурни. Бялата техника е специфична по своята поддръжка и поправка, защото твърде често се използва (ежедневно!) и прекалено много се пренебрегва почистването й. Ето и какво е добре да знаете, за поддръжката и ремонта на бялата техника в дома ви.

Поддръжката и ремонта на бялата техника – какво е добре да знаете?

За печките, пералните, сушилните и съдомиялните е много важно да се почистват филтрите. Като цяло филтрите са местата, където цялата натрупана мръсотия и мазнина дори се събира. Ако те се задръстят и уредите от този тип спират да работят добре! Повечето пъти е добре да се свържете с професионален сервиз за поддръжка и почистване, защото не всички филтри по бялата ви техника са видими и лесно достижими. Затова ние ви предлагаме ремонт и поддръжка на бяла техника в София и околностите!

За бялата техника у вас също е важно редовно да се почиства цялостно. Това включва всички уплътнения по уредите, всички стъклени капаци, врати и отвори. Добре поддържаните уреди много по-рядко се повреждат.  За пералнята е важно поне веднъж месечно да я пускате на празен цикъл със специален препарат за вътрешно почистване. Същото важи и за съдомиялната. При печките и фурните трябва да се внимава с препаратите за почистване, защото може да увредите повърхността или реотаните им. Добре е да знаете също, че когато не използвате бялата си техника по-дълго – тя трябва да е изключена от електрическата мрежа. Така я запазвате от евентуални токови уреди и повреди!

Ремонт на бяла техника се налага най-често, когато имате проблеми с помпата на съдомиялната, на пералнята или някои реотан на печката или фурната е в неизправност. В такива случаи е добре да се консултирате и да извикате техник на място да поправи неизправния уред, наместо да проявявате самоинициатива, която в повечето случаи води до по-голяма повреда! Поддръжката и ремонта на бялата техника са много важни, за да можете да ползвате пълноценно уредите си. Ние сме винаги насреща за нуждите ви!

Позвънете ни на  0886 473 988 при повреда или неизправност на бялата ви техника, за да я отстраним бързо и ефикасно.

SHARE IT: